AGRORGANIC
 


Verkenning en bedrijfsbezoeken 

Met regelmaat bezoeken wij diverse Europese landen waar kansen aanwezig zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en/of tuinbouwbedrijven. Tijdens deze reizen ontstaan contacten met ondernemers, overheden en met de plaatselijke bevolking. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" de belangrijkste fase is om uiteindelijk tot zaken te komen, waarbij een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land essentieel is. Banden zijn er inmiddels met diverse landen in Centraal- en Zuid Europa. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, en onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Vervolgens proberen wij een langdurige en bestendige relatie op te bouwen, met als doel het gezamenlijk produceren van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde levensmiddelen.


Begeleiding in Transitie/Overgangsfase

AGRORGANIC begeleidt ondernemingen in de transitie- of overgangsfase van een reguliere bedrijfsvoering naar een duurzame, organische methode. In goed overleg en met respect voor de gewoonten, gebruiken en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de markten voor duurzame productie. Verschillende Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie producten. Levensmiddelen die geweldig van smaak en kwaliteit zijn, maar die door verouderde bedrijfsstructuren, bureaucratische obstakels, of door het uitblijven van een continue afzet de weg naar de consument niet weten te vinden. AGRORANIC werkt er hard aan om duurzame productie te bevorderen en biedt oplossingen voor een gezonde transformatie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

 

Funding

In samenwerking met Bodterdyieck Advies en Bemiddeling uit Malden is AGRORGANIC actief op het gebied van subsidieaanvragen voor de agrarische- en energiesector. Innovaties die op dit moment versneld worden doorgevoerd hebben onze speciale aandacht. In deze transitie staan wij de ondernemer/coöperatie op het gebied van subsidies en stimuleringskredieten terzijde. Denk hierbij aan grotere, bedrijfsmatige projecten op het gebied van zonne-energie waarbij de SDE+ subsidie van toepassing is, maar ook aan subsidies voor kleinere z.g. "Postcoderoos"-projecten van cooperaties en verenigingen. Een andere stimuleringsregeling op het gebied van innovatie waarbij wij u van dienst kunnen zijn is de Wet Bevordering Speur-en ontwikkelingswerk. (WBSO) In het kort is dit een tegemoetkoming in vooral de loonkosten, maar ook in andere uitgaven voor voor R&D (Research & Development) binnen uw bedrijf. 

 

 Educatie en informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en (meerdaagse) cursussen op het gebied van duurzame, organische landbouw-productiemethoden in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Afhankelijk van de vraag kunnen zaken besproken worden als bodemvruchtbaarheid, maar ook omgevingsfactoren als de invloed van pesticiden en klimaatstress kunnen onderwerp van gesprek zijn. Lezingen of enkel-daagse cursussen worden verzorgd in de bibliotheek van voormalig klooster "Notre Dames des Anges" in Ubbergen. Meerdaagse cursussen worden, bij voldoende aanmeldingen, gegeven in Schloss Gnadenthal (Kleve, BRD)  Lezingen kunnen ook op lokatie verzorgd worden. Voor informatie: dim@agrorganic.eu.