AGRORGANIC
 
Oriëntatie en bedrijfsbezoeken

Met regelmaat bezoeken wij diverse Europese landen waar kansen aanwezig zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en/of tuinbouwbedrijven. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan in diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend proberen wij een bestendige relatie op te bouwen, met als doel het gezamenlijk produceren van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen.


Begeleiding in Transitie

AGRORGANIC begeleidt ondernemingen in de overgangsfase van een reguliere bedrijfsvoering naar een duurzame methode. Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie producten die door verouderde bedrijfsstructuren, bureaucratische obstakels, of door het uitblijven van een continue afzet de weg naar de consument niet weten te vinden. AGRORANIC biedt oplossingen voor de transitie naar organische productie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

                                        

Emissiereductie in de veehouderij

AGRORGANIC draagt er aan bij om de uitstoot van schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij terug te dringen. Door het gebruik van BIPLANTOL (rubriek Producten) worden uit de mest vrijkomende gassen als zwavelwaterstof en ammoniak gebonden en komen daardoor niet in de atmosfeer terecht en spoelen ook niet uit in de bodem. Mest wordt hierdoor een waardevol product en levert veel organische stof aan de bodem zonder de bijtende, etsende eigenschappen van drijfmest. Voedingsstoffen worden in gemineraliseerde vorm voor de plant beschikbaar gemaakt wanneer daar behoefte aan is. AGRORGANIC werkt continue aan oplossingen op het gebied van milieuproblematiek..                                                                           

                                    

FUNDING & FINANCE

In samenwerking met Bodterdyieck Advies en Bemiddeling uit Malden verzorgt AGRORGANIC subsidieaanvragen, waarbij innovaties op energiegebied en emissiereductie in de landbouw onze speciale aandacht hebben. De overheid streeft op dit moment een energie-neutraliteit na door het verstrekken van subsidies voor zonne- en windenergie. Om echter ook klimaat-neutraal te kunnen functioneren moet er behalve in de industrie ook op landbouwgebied een aanzienlijke emissie-reductie plaatsvinden. AGRORGANIC heeft de middelen om deze emissie terug te dringen en werft fondsen voor dit doel, bijvoorbeeld op provinciaal niveau. Wanneer u op landbouwgebied innoveert kunnen we u ook bijstaan met de aanvraag van de landelijke subsidieregeling Wet Bevordering Speur-en ontwikkelingswerk. 

 

Educatie en informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en cursussen betreft duurzame, organische landbouwproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Sinds 50-60 jaar is het landbouwproductiesysteem sterk veranderd. In de vraag naar meer toegankelijk voedsel is er veel gebruik gemaakt van kunstmest en ziekten-bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden. De invloed van deze middelen op de volksgezondheid en op het leefmilieu zijn onmiskenbaar, en hedendaagse welvaartsziekten zijn dan ook veelal een gevolg van de manier waarop voedsel verwerkt en bewerkt wordt. Tijdens de lezingen wordt op realistische wijze een relatie gelegd tussen voeding, symptoomontwikkeling, ziekten en omgevingsfactoren. Lokaties: Bibliotheek Notre Dame des Anges, Ubbergen en Schloss Gnadenthal, Kleve (BRD). Uiteraard kunnen de lezingen ook op lokatie gehouden worden. Informatie: dim@agrorganic.eu.