AGRORGANIC
 


Verkenning en bedrijfsbezoeken 

Met regelmaat bezoeken wij de landen waar potentieel bestaat voor de (her)ontwikkeling van land-en tuinbouwbedrijven. Tijdens deze reizen ontstaan contacten met ondernemers, overheden en met de plaatselijke bevolking. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" de belangrijkste fase is om uiteindelijk tot zaken te komen. Verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land en haar mensen zijn hier essentieel. Banden zijn er met diverse landen in Centraal en Zuid Europa als Hongarije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, etc. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht en onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van de ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Vervolgens proberen wij een bestendige relatie op te bouwen, waarbij wederzijds respect en fair trade voorop staan.


Begeleiding in Transitie/Overgangsfase

AGRORGANIC begeleidt ondernemingen in de transitie- of overgangsfase van een reguliere bedrijfsvoering naar een duurzaam, organische methode. In goed overleg en met respect voor de gewoonten, gebruiken en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de markten voor duurzame productie. Verschillende Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie producten. Voedingsmiddelen die geweldig van smaak en kwaliteit zijn, maar door verouderde bedrijfsstructuren, bureaucratische obstakels, of door het uitblijven van een continue afzet, de weg naar de consument niet weten te vinden. AGRORANIC heeft veel ervaring in vooral centraal Europa en de Balkan en werkt er hard aan om duurzame productie te bevorderen.

 

Funding & Finance

In samenwerking met Bodterdyieck Advies en Bemiddeling uit Malden is AGRORGANIC actief op het gebied van subsidieaanvragen, voornamelijk voor de agrarische- en energiesector. Vernieuwingen en innovaties die op dit moment in deze sectoren in een hoog tempo doorgevoerd worden hebben onze speciale aandacht. In deze transitie op agrarisch- en energiegebied staan wij de ondernemer/coöperatie op het gebied van subsidies en stimuleringskredieten graag terzijde. Hierbij kan gedacht worden aan Postcoderoos-projecten voor verenigingen en coöperaties, maar ook aan grotere, bedrijfsmatige projecten op het gebied van zonne-energie waarbij bijvoorbeeld de SDE+ subsidie van toepassing is. Verder behoren Match making tussen bedrijven en het verzorgen van financieringsaanvragen c.q. de herfinanciering van ondernemingen ook tot onze gezamenlijke werkzaamheden.

 

Educatie en informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en (meerdaagse) cursussen op het gebied van duurzame, organische productiemethoden en gezondheidsvraagstukken. Afhankelijk van de vraag kunnen zaken besproken worden als bodemvruchtbaarheid en bemesting, maar ook omgevingsfactoren als de invloed van pesticiden, klimaatstress en elektrosmog kunnen onderwerp van gesprek zijn. Voor informatie en het aanvragen van lezingen op locatie en voor cursussen, graag een e-mail naar dim@agrorganic.eu. Lezingen vinden plaats in voormalig klooster Notre Dame des Anges in Beek-Ubbergen. Meerdaagse cursussen worden verzorgd in Tagungshotel Schloss Gnadenthal in Kleve (BRD)