AGRORGANIC
 

Welkom op de website van AGRORGANIC


Graag wil ik u voorstellen aan AGRORGANIC, een dynamische onderneming met een ontwikkelings- en consultancy-functie  op het gebied van innovatieve, organische land-en tuinbouw.

Hierbij moet u denken aan:

duurzame agrarische projectontwikkeling en samenwerking in binnen-en buitenland, bodembeheer en teeltbegeleiding, maar ook aan zaken als subsidieaanvragen voor innovatie en het (her)structureren van ondernemingen.

  

Ontwikkeling, import en inzet van producten die een bijdrage leveren aan een duurzaam, ecologisch landbouwsysteem.

 

Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken.

  AGRORGANIC werkt nauw samen met een aantal onafhankelijke ondernemers/partners met eigen specialismen.


  Ik wens u veel leesplezier op deze web-site ! 

   

   

  Namens AGRORGANIC,

   

  Dim Boonstoppel

  Eigenaar/Directeur