AGRORGANIC
 

Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelings- en consultancy-functie  op het gebied van innovatieve, organische land-en tuinbouw. 

In de transitie naar een duurzaam georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:

  Agrarische projectontwikkeling in binnen-en buitenland, ecologisch bodembeheer, teeltbegeleiding en productafzet. 

  Ontwikkeling, import en de inzet van producten die een bijdrage leveren aan een duurzaam, ecologisch    landbouwsysteem.

  Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken.

   

  AGRORGANIC werkt nauw samen met onafhankelijke ondernemers/partners met eigen specialismen.  Namens AGRORGANIC,

   

  Dim Boonstoppel

  Eigenaar/Directeur