AGRORGANIC
 

 


Dim Boonstoppel,  initiatiefnemer en eigenaar van AGRORGANIC. 

Een duurzame, organische benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens mij de toekomst en is de sleutel tot een vernieuwende, maar vooral verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij het milieu gespaard wordt en de nadruk ligt op de productie van hoogwaardige voeding.  Door mijn achtergrond in zowel de landbouw als de homeopathie zoek ik continue balans in de productie van voeding in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Hierbij neem ik de bodem als uitgangspunt en prefereer ik een gezonde kringlooplandbouw, wat overigens ook op grotere schaal kan plaatsvinden. Wanneer de grond duurzaam behandeld is, en er meer prioriteit aan plantaardige productie en minder prioriteit aan dierlijke productie gegeven wordt, is er uiteindelijk minder landbouwgrond nodig. Ik zie AGRORGANIC naast mijn "business" ook graag als een platform waar een ieder met innovatieve inzichten betreft landbouwproductiesystemen welkom is. Binnen AGRORGANIC houd ik mij bezig met praktisch, organisch bodembeheer, projectmanagement en aquisitie, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en (internationale) organisaties hebben mijn aandacht. In de subrubriek "Visie" van deze pagina vindt u een uiteenzetting van waaruit mijn werkzaamheden zijn ontstaan.


Partners


Hay Coenen, teeltspecialist tuinbouw en projectleider.

"Niets is zo duurzaam als de natuur zelf." Deze uitspraak neemt Hay al jaren ter harte, waarbij zijn devies is dat alle gewassen thuis horen in een eigen eco-systeem. Door studie en observatie leert Hay nog steeds van de "oorspronkelijke" natuur die hij vaak opzoekt tijdens zijn reizen, in met name de Balkan. Hier heeft Hay Coenen decennialang ervaring als projectleider/consultant en een enorm netwerk opgebouwd. Zijn specialismen zijn kleinfruit en asperges, en met als standplaats Venlo is Hay voor een groot deel van het jaar te vinden in zijn geliefde Macedonië. Hier werkt hij bij voorkeur in coöperatief verband samen met plaatselijke boeren en/of tuinders. De samenwerking met AGRORGANIC bestaat uit het ontwikkelen, vorm geven en begeleiden van tuinbouw-projecten en aansluitend het verzorgen van productafzet.Henny Willemsen, financieel specialist en netwerker.

Henny heeft jarenlange ervaring als leidinggevende in het bankwezen en is al weer een aantal decennia als zelfstandige werkzaam op het gebied van financieringen, subsidieaanvragen en fiscale zaken. Zijn bedrijf Bodterdyieck Advies en Bemiddeling in Malden staat AGRORGANIC bij en levert maatwerk voor ieder individueel project. Henny Willemsen is tevens internationaal actief op het gebied van match-making voor profit en non profit organisaties. Bodterdyieck en AGRORGANIC werken samen op het gebied van subsidieaanvragen en stimuleringskredieten voor het MKB.  


 

René Waas, onderzoeker, ontwikkelaar en producent.

René is analytisch, chemisch opgeleid en heeft ruim 30 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer op het gebied van productie en kwaliteitscontrole ten aanzien van vloeibare, medische hulpmiddelen. Zijn bedrijf Certichem bestaat uit laboratoria en productie-units en bedient klanten uit binnen-en buitenland. Rene's devies "kwaliteit combineren met gezond verstand" wordt bij Certichem voortdurend in praktijk gebracht door deskundig, betrokken personeel. In samenwerking met AGRORGANIC ontwikkelt en importeert René duurzame producten voor land- en tuinbouw. Certichem en AGRORGANIC versterken elkaar vooral op het gebied van kennis, productontwikkeling en vervolgens de implementatie in duurzame landbouwsystemen. Een voorbeeld hiervan is agro-homeopathie en de inzet van Biplantol producten.